00421 903 903 456
Összesen
0.00 €
0.00 €

Üzleti feltételek

1, Üzleti feltételek, Általános határozat

Ezek az Üzleti feltételek a www.kerti-to.eu online webáruházban való vásárlásra érvényesek, a cég kizárólag az alábbiakban megadott általános üzleti feltételek szerint értékesít, amelyet az Önök által küldött megrendelésükkel elfogadottnak tekintenek. Az alábbi feltételek pontosan tárgyalják a kereskedő (szállító) és a megrendelő (vásárló) jogait és kötelességeit. Az eladó fél az Internet www.kerti-to.eu online webáruház üzemeltetője! Mindennemű információt a cégről a „Kapcsolat” szekcióban talál. Szerződés a két fél között jön létre és rá a szlovák jog az irányadó. A megrendelő nem forgalmazhatja a megrendelt termékeket tovább a kereskedő beleegyezése nélkül.

2, A fogalmak meghatározása

Adásvételi szerződés - szerződéses kapcsolat a szerződő felek között megkötött adásvételi szerződés alapján jön létre, ahol a szerződő felek a megrendelő és a kereskedő.
A szerződés alanyai - az IN technology, s.r.o. kereskedő és a megrendelő bármely természetes személy, jogi személy, aki egyszeri (alkalmanként, esetenként) rendszerben a kereskedő weboldalán a kereskedő által felkínált árukészletből rendel, majd annak ellenértékét kifizeti.

Adásvételi szerződés létrejötte – a vásárló által elküldött megrendelőlap az Adásvételi szerződés létrejöttének első fázisa, mely akkor lép érvénybe, amikor a kereskedőnek a megrendelő megerősíti vásárlási szándékát. Ebben a pillanatban a kereskedő és a vásárló között jogi viszony jön létre, mindkét fél számára érvénybe lépnek az Üzleti feltételek, melyek a szerződés részét képezik.

Üzleti feltételek - szerződés feltételei a kereskedő és a vásárló között. A vásárló beleegyezik az Üzleti feltételekbe, amikor elküldi rendelését és megerősíti vásárlási szándékát, ezzel Adásvételi szerződést köt a kereskedővel. Ezekkel a feltételekkel a vásárlónak módjában áll megismerkedni a rendelés elküldése előtt, a kereskedő előre figyelmezteti a vásárlót ezekre a feltételekre. A vásárló a rendelése elküldésével igazolja, hogy tudomásul vette és elfogadja azokat.

3, A távollevők között kötött szerződéstől való elállás

Nálunk nem kockáztat. Ha nem megfelelő terméket választott, a szerződéstől, az áru átvételétől számított 7 napon belül indokolás nélkül elállhat, és mi visszaküldjük a pénzét. A pénz visszaküldése banki utalással vagy postai utalványon történik a szerződés felbontásától számított 30 napon belül. A szerződéstől való elálláshoz szükséges, hogy a vásárló ezt a tényt írásban közölje a kereskedővel.

4, Fizetési feltételek

  • Fizetés utánvéttel – a leggyakoribb fizetési mód. A futárnak, a csomag átvételekor kell kifizetni a pénzt a megrendelt termékek után.
  • Banki utalás – amint rendelését megkaptuk, és Ön a banki utalás fizetési módot választotta, elküldjük Önnek a bankszámla számot és azonosítót. Amint a számlánkra írják a megrendelt áru ellenértéket, mi elküldjük Önnek a megrendelt terméket és értesítjük, mikor szállítjuk ki.

5, Ha termék az adásvételi szerződésben foglalttal nem egyezik meg

Abban az esetben, ha a vásárló által átvett termék nem egyezik az adásvételi szerződésben foglalttal, a vásárlónak joga van arra, hogy erre felhívja az eladó figyelmét, és kérje annak haladéktalan elintézését. Ebben az esetben a vásárlónak joga van kérni a termék cseréjét, esetleg kedvezményt, illetve elállhat a szerződéstől. Ez nem érvényes, abban az esetben, ha a vásárlónak tudomása volt róla, hogy a termék az adásvételi szerződésben foglalttal nem egyezik meg, vagy azt saját maga okozta.

6, Szavatosság és reklamáció

A szavatosság az áru, szolgáltatás rendeltetésszerű használatára meghatározott ideig való jótállás. A kereskedő felel az áru minden hibájáért, amit a vásárló átvételkor vagy a használat során fedez fel. Nem érvényes a figyelmetlen használattal, vagy más mechanikus úton a vásárlónál keletkezett hibára. Reklamációt e-mailben vagy levélben fogadunk el. Ha a reklamáció jogos, a vásárló igényelheti a reklamációval kapcsolatos kiadásai megtérítését. Keresse ügyfélszolgálatunkat. A „Kapcsolat” menüpontban megtalálja a megfelelő információkat. Munkatársunk elmondja a teendőket. A reklamáció folyamatáról és eredményéről e-mailben informáljuk a kedves vásárlót. A reklamációhoz szükséges, hogy azt írásban is megtegye. Le kell írnia a hibát, valamint fel kell tudnia mutatni a számlát. A törvény vélelem miatt az első hat hónapban a kereskedő köteles bizonyítani, és a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget viselni - így a szakvélemény beszerzési költségét is. Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a kereskedőnek kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie, hanem - a Rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében - a fogyasztó közvetlenül fordulhat a Főfelügyelőséghez. Ez esetben a fogyasztónak tudnia kell azt, hogy egyrészről a vizsgálat költségeit neki kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza neki, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat - mivel ez esetben az a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül - a kereskedő köteles visszatéríteni, de a visszatérítési kötelezettséget az FVF nem állapíthatja meg, csak a bíróság. A jogérvényesítés elévülési ideje:

a/a tartós használatra rendelt termékeknél a szavatosság elévülése három év letelte után következik be.
b/ nem tartós cikkeknél hat hónap után évül el a szavatossági igény. Azaz ezen idő alatt élhet jogaival a fogyasztó. Azoknál a termékeknél, amelyeknél egy év a jótállási idő, további két esztendeig, azoknál pedig, amelyeknél két év a jótállás időtartama, további egy évig érvényesíthető a szavatosság.

7, Árak

Az Internetes oldalunkon található valamennyi ár ÁFÁ-val (20%) együtt értendő és végleges! A szállítmány része a számla. Minden ár, beleértve az akciós árakat is érvényes a visszavonásig, vagy a raktárkészlet kimerüléséig. Ha már megrendelte a terméket, az ár a vásárló számára érvényben marad. Némely termék melletti kép csupán illusztráció lehet.

8, Kedvezmények

Webáruházunkban különböző kedvezményekre tehet szert.

9, Személyes adatok védelme

A kerti-to.eu online webáruház bizalmasan kezeli és biztonsággal őrzi vásárlói személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat az "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".adatvédelemről szóló törvényt figyelembe véve kezeljük. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ön bármikor írásban, e-mailben kérheti személyes adatainak törlését adatbázisunkból.

10, A vásárlástó való elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon a www.kerti-to.eu ügyfélszolgálatán. Elég megadni a rendelés számát és egy elérhetőséget. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

11, Végszó

A vásárló rendelése a rendelés megerősítése után Adásvételi szerződéssé válik a vásárló és a kereskedő között, annak teljesítése és nyilvántartása érdekében. Az egyes technikai lépések a szerződés létrejöttekor a vásárló számára érthetőek a rendelés folyamata alapján. A szerződés magyar nyelven készül el, de lehet más nyelven is, ha az nem ok a szerződés semmissé nyilvánítására. A vásárlónak joga és lehetősége van kijavítani az adataiban a hibákat, amik az adatlap kitöltésénél keletkeztek még a rendelés továbbítása előtt. Ezek az Üzleti feltételek lehetővé teszik azok archiválását.